RAPORT DE EVALUARE INTERMEDIARĂ A STRATEGIEI NAȚIONALE DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A VIOLENȚEI FAȚĂ DE FEMEI ȘI A VIOLENȚEI ÎN FAMILIE PENTRU ANII 2018-2023

RAPORT DE EVALUARE INTERMEDIARĂ A STRATEGIEI NAȚIONALE DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A VIOLENȚEI FAȚĂ DE FEMEI ȘI A VIOLENȚEI ÎN FAMILIE PENTRU ANII 2018-2023

RAPORT DE EVALUARE INTERMEDIARĂ A STRATEGIEI NAȚIONALE DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A VIOLENȚEI FAȚĂ DE FEMEI ȘI A VIOLENȚEI ÎN FAMILIE PENTRU ANII 2018-2023
Raport: A douăzeci și șasea Sesiune a Grupului de Lucru privind Evaluarea Periodică Universală Consiliul Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului: octombrie - noiembrie 2016

Raportul este prezentat de Centrul de Drept al Femeilor, Centrul Internațional “La Strada”, Promo-LEX, și Juriștii pentru Drepturile Omului, o organizație non-guvernamentală cu statut special consultativ, și aprobat de către Coaliția Națională “Viața fără violență în familie”.


AVIZ la proiectul de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (simplificarea Codului de procedură civilă)

Prin acest aviz, Coaliția Națională ”Viața fără Violență în Familie” comunică vice-ministrului Justiției că a examinat proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative care vizează simplificarea procedurii civile.


MEMORANDUM de colaborare între Coaliția Națională ”Viața fără Violență în Familie” și Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei

La 27 decembrie 2016, a fost semnat un memorandum de colaborare între Coaliția Națională ”Viața fără violență în familie!” și Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei (MMPSF). Potrivit acestui document, MMPSF urmează să abordeze aspectele de prevenire şi combatere a fenomenului violenţei în familie în cadrul platformei multidisciplinare și va asigura coordonarea procesului de ajustare a legislației naționale și mecanismelor de soluționare a cazurilor de violență în familie la standardele internaționale, în special, la prevederile Convenției Consiliului Europei Privind Prevenirea și Combaterea Violenței Împotriva Femeilor și a Violenței Domestice (Istanbul 2011).