Structura Coaliției Naționale

Coaliția Națională „Viața Fără Violență în familie” este fomată din Membrii Coaliției - organizații non-guvernamentale și instituții publice, prestatoare de servicii în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie, care pot fi membri cu drepturi depline, membri observatori și membri de onoare. Organele de conducere sunt Adunarea Generală și Consiliul de Administrare, constituit din 7 membre. Coordonarea activității Coaliției este asigurată de Secretariat.

Membrii Coaliției


1. Asociația Obștească Centrul de Drept al Femeilor, Chișinău;

2. Asociația Obștească Centrul Internaţional „La Strada”, Chișinău;

3. Asociația Obștească Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii, Chișinău;

4. Asociația Împotriva Violenței în Familie „Casa Mărioarei”, Chișinău,

5. Asociația Obștească Centrul pentru Reabilitarea Victimelor Torturii „Memoria”, Chișinău;

6. Centrul Național de Formare, Asistență, Consiliere și Educație, Chișinău;

7. Asociația Obștească Gender-Centru, Chișinău;
8. Asociația Obștească Biaz-Gul, s. Chirsova, mun. Comrat;

9. Asociația Obștească „Stimul”, Ocnița;

10. Institutul pentru Familie și Inițiative Sociale, Chișinău;

11. Asociația Obștească „Onoarea și Dreptul Femeii Contemporane”, Bălți;

12. Asociația Obștească Centrul de Resurse pentru Tineri și Femei „Dacia”, Soroca;

14. Asociația Obștească „Interaction”, Tiraspol;

15. Asociația Obsteașcă „Jenskie Initsiativy”, Tiraspol;
16. Asociația Obștească „Resonance”, Tiraspol;
17. Asociația Obștească „Help", Moldova/Franța;

18. Centru de educație nonformală „Diversitate", Chișinău;

19. Asociaţia Obștească „Fiecare Contribuie Pentru Schimbare”, Criuleni;
20. Asociația Obștească Sud-Est Media/Moldova.org;
21. Asociația Obștească „Ophelia”, Cahul.


Instituții publice partenere:


Adunarea Generală


Adunarea Generală este organul suprem de conducere al Coaliției compus din membrii cu drept de vot  și are următoarele competențe:

  • aprobă Planul Strategic, politicile interne ale Coaliției;
  • decide asupra calității de membru observator, membru de onoare al Coaliției, membru al Consiliului, de pierderea calității de membru observator al Coaliției și de membru al Consiliului.

Consiliul de Administrare


Consiliul de Administrare este organul de conducere al Coaliției, constituit din cinci organizații-membre care reprezintă spectrul serviciilor prestate de către Coaliție. Consiliul Coaliției are următoarele competenţe:

  • elaborează proiectul Planului strategic și a politicilor interne ale Coaliției;

  • adoptă decizii în numele Coaliției;

  • aprobă declaraţiile şi alte documente ale Coaliţiei;

  • adoptă conferirea şi retragerea calității de membru cu drept de vot al Coaliţiei;

  • reprezintă Coaliţia în exterior atât în relaţiile sale cu diferite organizaţii şi instituţii, cât şi în cadrul a diverse evenimente, conferinţe, instruiri etc.


Alina CEBOTARI,
A.O. „Femei pentru Femei”
Victoria LUNGU
A.O. „Ophelia”
Elena BOTEZATU
Centrul Internațional „La Strada”
 
Marina COVALCIUC
LeaderSHE - Young Women Leaders' Academy

 Oxana ZAVIDEI,

  A.O. „STIMUL”

Secretariatul Coaliţiei


Secretariatul este organul executiv al Coaliției și asigură implimentarea deciziilor Consiliului și Adunării Generale a Coaliției și a Planului Strategic al Coaliției 2017- 2019. Secretariatul asigură buna guvernare, comunicarea internă și externă în numele Consiliului/Coaliției, preia solicitările organizaţiilor interesate să devină membri ai Coaliției, organizează şedinţele Consiliului/ Adunării Generale, întîlnirile cu partenerii de dezvoltare, etc.


Veonica TELEUCĂ
Coordonatoare

Tatiana DERCACI

Coordonatoare programe


 

Agnia SANDULEAC 

Contabilă

Mihaela CIMBRICIUC

Comunicatoare

Simona STOLERANCU

Manageră financiară

Vera ACOSTANDEI

Asistentă programe