Structura Coaliției Naționale

Coaliția Națională „Viața Fără Violență în familie” este fomată din Membrii Coaliției - organizații non-guvernamentale și instituții publice, prestatoare de servicii în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie, care pot fi membri cu drepturi depline, membri observatori și membri de onoare. Organele de conducere sunt Adunarea Generală și Consiliul de Administrare, constituit din 7 membre. Coordonarea activității Coaliției este asigurată de Secretariat.

Membrii Coaliției


1. Asociația Obștească Centrul de Drept al Femeilor, Chișinău;

2. Asociația Obștească Centrul Internaţional „La Strada”, Chișinău;

3. Asociația Obștească Promo-LEX, Chișinău; 

4. Asociația Obștească Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii, Chișinău;

5. Asociația Împotriva Violenței în Familie „Casa Mărioarei”, Chișinău,

6. Asociația Obștească Centrul pentru Reabilitarea Victimelor Torturii „Memoria”, Chișinău;

7. Centrul de Asistență și Protecție a Victimelor, Chișinău;

8. Asociația Obștească Gender-Centru, Chișinău;

9. Instituţia Publică Centrul Maternal „Pro–Femina”, Hîncești;

10. Instituţia Publică Centrul Maternal „Pro Familia”, Căuşeni;

11. Instituţia Publică Centrul Maternal Cahul;

12. Asociația Obștească „Stimul”, Ocnița;

13. Institutul pentru Familie și Inițiative Sociale, Chișinău;

14. Instituţia Publică Centrul de Criză Familială „SOTIS”, Bălți;

15. Asociația Obștească „Onoarea și Dreptul Femeii Contemporane”, Bălți;

16. Asociația Obștească Centrul pentru Tineri „Dacia”, Soroca;

18. Instituția Publică Servicii de asistență subiecților violenței în familie, Drochia;

19. Asociația Obștească „Centrul psiho-social”, Vulcănești;

20. Asociația Obștească „Interaction”, Tiraspol;

21. Asociația Obsteașcă „Jenskie Initsiativy”, Tiraspol;
22. Asociația Obștească „Resonance”, Tiraspol;
23. Asociația Obștească „Help", Moldova/Franța.

24. Centru de educație nonformală "Diversitate";

25. Asociaţia Obștească ”Fiecare Contribuie Pentru Schimbare”
26. Asociația Obștească Sud-Est Media/Moldova.org
27. Asociația Națională a Para-Juriștilor din Moldova


Adunarea Generală


Adunarea Generală este organul suprem de conducere al Coaliției compus din membrii cu drept de vot  și are următoarele competențe:

  • aprobă Planul Strategic, politicile interne ale Coaliției;
  • decide asupra calității de membru observator, membru de onoare al Coaliției, membru al Consiliului, de pierderea calității de membru observator al Coaliției și de membru al Consiliului.

Consiliul de Administrare


Consiliul de Administrare este organul de conducere al Coaliției, constituit din cinci organizații-membre care reprezintă spectrul serviciilor prestate de către Coaliție. Consiliul Coaliției are următoarele competenţe:

  • elaborează proiectul Planului strategic și a politicilor interne ale Coaliției;

  • adoptă decizii în numele Coaliției;

  • aprobă declaraţiile şi alte documente ale Coaliţiei;

  • adoptă conferirea şi retragerea calității de membru cu drept de vot al Coaliţiei;

  • reprezintă Coaliţia în exterior atât în relaţiile sale cu diferite organizaţii şi instituţii, cât şi în cadrul a diverse evenimente, conferinţe, instruiri etc.


Mariana BURUIANĂ,
Centrul de Drept al Femeilor

 
Viorica ȚÂMBALARI,
A.O. „HELP”

 
Alina CEBOTARI,
ERIM
Rodica MORARU-CHILIMAR,
Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (CAP)

 Oxana ZAVIDEI,

  A.O. „STIMUL”

Oxana ALISTRATOVA,
A.O. „Interaction”

 
Marina COVALCIUC,
LeaderSHE - Young Women Leaders' Academy

Secretariatul Coaliţiei


Secretariatul este organul executiv al Coaliției și asigură implimentarea deciziilor Consiliului și Adunării Generale a Coaliției și a Planului Strategic al Coaliției 2017- 2019. Secretariatul asigură buna guvernare, comunicarea internă și externă în numele Consiliului/Coaliției, preia solicitările organizaţiilor interesate să devină membri ai Coaliției, organizează şedinţele Consiliului/ Adunării Generale, întîlnirile cu partenerii de dezvoltare, etc.


Veonica TELEUCĂ
Coordonatoare

Iulia MACARENCO

Coordonatoare programe


Tatiana DERCACI

Asistentă de programe

Ana LIPSIUC

Fundraiseră